zpet

 

Provoz střelnice při rozvolňování mimořádných opatřeních

 

        Dle nařízení vlády ČR je od 20. dubna 2020 naplánován start postupného rozvolňování mimořádných opatření, která byla v České republice přijata v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Prozatím je rozplánováno do pěti etap – první začne 20. dubna, další budou následovat od 27. dubna, 11. května, 25. května a od 8. června. Pokud to příznivá epidemiologická situace dovolí, mohlo by během června dojít k povolení všech zbývajících aktivit, které budou do té doby zakázané.

 

Rozhodnutí VV AVZO Křinec:

 Provoz střelnice je od 11.5.2020 umožněn všem sportovním střelcům za splnění těchto podmínek:

 1.)    Počet střelců na střelnici je stanoven na základě nařízení vlády ČR dle harmonogramu postupného rozvolňování mimořádných opatření.

Od 25.5

 

2.)    Dodržovat přísné hygienické požadavky, tj. nošení roušek, použití dezinfekčního prostředku u vstupu, omezit „srocování“ více osob na jednom místě.

 

3.)    Dodržovat veškerá platná nařízení vlády ČR pro zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2.

 

4.)    Všichni střelci jsou povinní zvážit svůj zdravotní stav vzhledem k závažnosti nakažení se koronavirem SARS-CoV-2. AVZO Křinec nenese zodpovědnost za zdravotní komplikace spojené s nakažením.

 

     Veškeré výše uvedené opatření jsou povinni dodržovat všechny osoby přítomné v areálu střelnice. Za dodržení podmínek je vždy zodpovědný správce střelnice. V případě většího počtu osob jsou povinni správci střelnice logisticky zabezpečit rozdělení střelců. Desinfekční prostředky zabezpečí VV avzo. V případě nedostatku těchto prostředků jsou povinni toto zabezpečit správci střelnice před zahájením provozu.                                                                               Aktuálně

 Křinecká trefa..
 V sobotu 26.9 se konal na naší střelnici 18. roční...
 Více informací: Více..
.............................
 Závod pro veřejnost 4. ročník..
 5.9.2020 se na naší střelnici konal 4. ročník závo...
 Více informací: Více..
.............................
 Myslivecký přebor Vestec..
 Na naší střelnici se uskutečnil 1. závod ve spolup...
 Více informací:
.............................
 Křinecký víceboj..
 6. ročník Křineckého víceboje se konal již 7.7. 20...
 Více informací: Více..
.............................
Kalendář

issf paralympic Obec SDH Krinec centrum avzoCR policie ssk dvory Inproma - strojírenská výroba Nadace České pošty
©2014 AVZO Křinec autor: Svoboda Jiří grafika: Svoboda Aleš